Kursus om selvbestemmelse

indlæring

Hvis man arbejder inden for omsorgs branchen, det kunne være som social- og sundhedsassistent eller som sygeplejere, så risikere man at det kan være nødvendigt at fratage selvbestemmelsesretten overfor demente borgere, der kan være til skade for dem selv eller plejepersonalet.

Hvis du arbejder indenfor omsorgs branchen har du sikkert stået i en situation, hvor du ikke vidste hvad du måtte foretage dig, og hvad du ikke måtte i forhold til lov paragrafferne på området. Det kan derfor være, at du skulle tage at investere i et kursus ved Susanne Holm.

Et kursus giver dig de rette værktøjer

Jurist Susanne Holm, har undervist i mange år og har publiceret flere værker om Sociallov. Hun er således en ekspert indenfor området, og hun tilbyder halv og hel dags kurser hvor man kan blive undervidst i lovens paragraffer om, hvad rettigheder man har som plejer og hvilke rettigheder man har, som borger med hensyn til og tage retten til selvbestemmelse fra en borger.

Man bliver undervidst i de mange paragraffer der på området, og som man skal kende til før man kan gribe ind. Både grundloven, serviceloven og forskellige internationale konventioner har alle bestemmelser der ligger op til forskellige tolkninger om hvornår det er  hensigtsmæssigt at gribe ind overfor en borger der er til fare for dem selv.

Før man kan foretage et indgreb skal der være en hjelm i loven der sanktionere handlingen, og man skal kunne påvise særlige betingelser før indgrebet kan ses som nødvendigt.

På kurset om selvbestemmelse bliver du undervidst i hvilke lov paragraffer man skal kende, før man selv kan dømme i de enkelte situationer og foretage en vurdering om betingelserne i loven er opfyldt og et indgreb kan sanktioneres.

Inde på Susanne Holms hjemmeside kan du finde meget mere information om hvornår der afholdes kurser, hvad de koster og andre informationer om stort og småt.

Hvornår må man tage retten til selvbestemmelse fra borgere

Det kommer beskrevet helt an på den enkelte situation og hvordan man vurdere den. En borger skal være til fare for sig selv, eller andre før man må tage retten til selvbestemmelse fra dem. Ifølge menneskerettighederne har alle mennesker retten til, at bestemme over deres egen krop og hvordan de har tænkt sig at administrere deres liv, så længe naturligvis de ikke er til fare for andre eller dem selv.

Det er derfor det anbefales, at man tager et af de her kurser Susanne Holm tilbyder, da de er med til at klæde personale på der arbejder indenfor for omsorgsbranchen. Da det sker, at der opstår situationer indenfor denne her branche hvor det kan være nødvendigt at fratage mennesker retten til selvbestemmelse da de kan være til fare for andre og dem selv. Hvis de er demente eller svært handicappede er det ikke altid de ved hvad der er bedst for dem selv eller er i stand til at afgøre hvad der er bedst for dem selv. Og det kan derfor være nødvendigt med en vurdering fra personalet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *